KENNISGEWING ROSENDORFF REITZ BARRY PROKUREURS

Ingevolge Artikel 35(5) van Wet 66/1966 word hierby kennis gegee dat die
Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening, in die Boedel van Wyle
JACOBUS LODEWICUS NEL, ID: 7609255212087, ‘n meerderjarige manlike
besigheidsman, van Hoewe 16, Vluytjieskraal, Orania, getroud buite
gemeenskaap van goed, met boedelnommer: 001859/2021, wie oorlede is op
30 April 2021, in die kantore van die Meester te Bloemfontein en
Landdroskantoor te Hopetown, gedurende ‘n tydperk van 21 dae vanaf 28
September 2023, vir alle persone wat daarby belang het, ter insae lê.
Indien binne genoemde tydperk geen besware daarteen by die betrokke
Meesterskantoor ingedien word nie, gaan die Eksekustrise oor tot die uitbetaling
ingevolge gemelde rekening.


NAAM EN ADRES VAN EKSEKUTRISE
HESTER JOHANNA CATHARINA DU PLESSIS
P/A ROSENDORFF REITZ BARRY PROKUREURS
POSBUS 41
BLOEMFONTEIN
(VERWYSINGS NR: HJC DU PLESSIS/cl/H01025)

81 comments

  1. I’ll immediately clutch your rss as I can not to find your email subscription hyperlink or e-newsletter
    service. Do you’ve any? Kindly let me know so that I could
    subscribe. Thanks.

  2. Pingback: gabapentin dejstvo
  3. Pingback: lexapro nightmares

Leave a Reply

Your email address will not be published.